Den danske kirkebygning gennem tiderne

Foredrag

Fra de første endnu bevarede stenkirker opførtes i Danmark i sidste halvdel af 1000-tallet og til i dag,
er der sket meget mht. teologi, liturgi, teknologi og æstetik; men fundamentalt bruges kirkerne til det
samme i dag som for 1000 år siden, nemlig til gudstjenester, der stadig består af to dele:

Ordets forkyndelse og nadver. I dette foredrag vil vi se på hovedtrækkene i den danske sognekirkes udvikling,
og afslutningsvis præsenteres et par af de allernyeste kunstneriske bidrag hertil.
 
Foredragsholder:
Lektor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet
Hans Jørgen Frederiksen

 

Dato:            Torsdag d. 21 september 

Tid:              Kl. 19.30 - 21.30 

Mødested:     Foredraget foregår i Hjerl Hedes Visitorcenter 

Pris:             Gratis entré - Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op. 

 

N.B. der sælges kaffe og kage i pausen