Indsamlingspolitik

For De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
 

Museets indsamlingsområde omfatter hele Danmark, når det gælder landbebyggelse og hvad dertil hører 
af inventar og redskaber. Museet er eneste ansvarlige bevaringsinstans for genstande fra Holstebro kommune.

Indenfor terrestrisk arkæologi dækker museet Holstebro, Struer og Lemvig kommuner. Og inden for
marinarkæologi dækker museets geografiske ansvarsområde Nordsøen fra Thyborøn i nord til grænsen i syd,
samt indre vande i Lemvig, Holstebro, Struer, Skive, Viborg, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Varde,
Esbjerg, Fanø og Tønder kommuner. Marinarkæologiens periode strækker sig helt frem til 100 år før nutiden.

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune er en forskningsbaseret formidlingsvirksomhed.
Indsamling foregår derfor med henblik på såvel forskning som formidling.

Museet skelner i sin indsamling og bevaring mellem ”museumsgenstande” og ”rekvisitter”. ”Rekvisitter” er som
hovedregel i museets varetægt med henblik på formidling. ”Museumsgenstande” derimod skal stilles til
rådighed for såvel forskning som formidling. Museet samarbejder naturligvis med andre museer om
indsamling og bevaring af den danske kulturarv.

Museet tilstræber til hver en tid aktiv indsamling; at sikre genstande, som kan oplyse museets forskning og
formidling. I de tilfælde hvor museet modtager genstande fra givere, eller kommer i besiddelse af genstande
i forbindelse med myndighedsarbejde, vil museet udelukkende optage genstande, der passer til denne
indsamlingspolitik.

Særligt for Frilandsmuseet Hjerl Hede

Indsamlingen på museet tager udgangspunkt i konkrete kulturhistoriske undersøgelser af de enkelte
bygninger med henblik på at optimere interiør og eksteriør. Ønsket er at udstillingerne repræsenterer den
specifikke historie, tidsperiode og det kulturmiljø, den enkelte bygning kan fortælle, således at der
opnås en varierende og autentisk formidling.

 

Sådan gør du

 • Museet modtager gerne henvendelse om genstande og huse, som private eller virksomheder
  ønsker at tilbyde museet.
 • Overvejer du et tilbud til museet, så hold dig ikke tilbage på grund af tvivl. 
 • Selv med viden om museets arbejdsområde kan de færreste mennesker selv afgøre, om museet vil være 
  interesseret i det, som du overvejer at tilbyde museet. Ikke mindst derfor er du meget velkommen til 
  at kontakte museet.
 • Tilbud om bygninger og bygningsdele og andre genstande rettes til museumsinspektør Gitte Behr
  gitte.behr@hjerlhede.dk. 
  Medsend gerne vedhæftede billedfiler af genstanden.
 • Der kan også rettes henvendelse gennem brev til Frilandsmuseet Hjerl Hede, Hjerlhedevej 14,
  7830 Vinderup eller på telefon 96 11 50 30.

Aftal:
Museumsinspektørerne vurderer tilbud til museets samling. – Såfremt du under besøg på
museet ønsker at medbringe en genstand til vurdering, må du huske at træffe aftale forud om
møde med en museumsinspektør. Det øvrige personale har ikke bemyndigelse til at tage imod
genstande uden konkret aftale med en museumsinspektør.