Kropumulige bønder og raske karlfolk

D. 19. August afholder museet Hjerl Hede naturløb. I samme ombæring fortæller vi
historien om idræt og træning af kroppen. Landbefolkningen arbejdede fysisk hårdt
og havde derfor ikke umiddelbart behov for at træne kroppen. Imidlertid ønskede 1700-tallets
konger sig flere ranke soldater og bønderne måtte derfor gøre tjeneste i landmilitsen, hvilket
krævede at man hver søndag samledes til eksercits. 

Vi tager løbeskoene på, eksercerer og duster i tovtrækning og andre gamle lege som i gamle dage.

AKTIVITETER for alle:  

Kl. 11.30           Tovtrækning 
Kl. 11.45           Træskoløb
Kl. 13.00           Eksercits 
Kl. 13.30           Tovtrækning
Kl. 13.45           Træskoløb
Kl. 14.30           Eksercits 

Tovtrækning og Træskoløb v/ Agerumsladen, bygning nr. 2
Eksercits v/ kirken, bygning nr. 14

 

 

 

 

Det sker:           19/8 -20/8 - 2017

Tid:                   Kl. 10-16 

Pris:                    Voksne 70,- pensionister/studerende 55,- (inkl. rabat)
                           Børn under 18 år har gratis entré