Museets opgaver

Som kulturhistorisk museum er Hjerl Hede med til at belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. Museets arbejdsopgaver er jævnfør Museumsloven fordelt på fem arbejdsområder.

Indsamling 
Museets indsamling skal ske inden for rammerne af dets ansvarsområde og ud fra en viden om de samlinger, som museet allerede har.
(se mere i menuen til venstre)

Registrering
Museet skal registrere det, der indsamles, og den viden, der er knyttet til det indsamlede, således at denne viden er tilgængelig i fremtiden.
(se mere i menuen til venstre)

Bevaring
Museet skal sikre, at det indsamlede bliver opbevaret forsvarligt og om nødvendigt konserveret, således at det ikke forfalder.
(se mere i menuen til venstre)

Forskning
Museet skal udføre forskning for at udbygge ny viden om sit emneområde. Forskningen bidrager samtidig med viden om, hvad der bør indsamles i fremtiden.
(se mere i menuen til venstre)

Formidling
På grundlag af det ovennævnte skal museet formidle sin viden og sine samlinger gennem udstillinger, publikationer, undervisning med videre.
(se mere i menuen til venstre)

Specialmuseum
Som specialmuseum har Hjerl Hede særlige opgaver, der er nærmere beskrevet i museets vedtægter. Her er museets ansvarsområde afgrænset emnemæssigt i tid og geografisk rum.

Hjerl Hede består af det tidsopdelte museum, Jydsk Skovmuseum og Mosebrugsmuseum.

Frilandsmuseets bygningssamling belyser dels byggeskik og boligindretning på landet, fortrinsvis Jylland, dels en række af de elementer, der er karakteristiske for det ældre, danske landsbymiljø. Herunder hører også landhåndværk.

Samlingerne i Skovmuseet og Mosebrugsmuseet består af genstande, der er forbundet med menneskets udnyttelse af disse to landskabstyper.

Med udgangspunkt i de ovenfor nævnte samlinger og med de særlige muligheder, som Hjerl Hedes Frilandsmuseum har på grund af sin placering midt i et vestjysk hedelandskab, vil museet som sit arbejdsområde på den ene side arbejde med dokumentation af byggeskik, landhåndværk og landsbymiljøet i Jylland. På den anden side vil museet belyse samspillet mellem natur og kultur gennem dokumentation og formidling af brugsformer og kulturmønstre, der er forbundet med den menneskelige udnyttelse af hede-, skov- og moseområder.

Planlægning og resultater
Museerne udarbejder hvert fjerde år en arbejdsplan. Den er opbygget i to dele, nemlig en status-del og en plan-del. Den første del beskriver museets aktuelle situation og derefter følger selve arbejdsplanen.

En kortere version af museets aktuelle arbejdsplan kan ses på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside.

Resultaterne af museets arbejde beskrives i årsberetninger. 

Hent museets årsberetning 2010 som PDF-fil her: