Instagram profile picture size

hatay escort, antakya escort, denizli escort, denizli escort, adana escort, adana escort, iskenderun escort, hatay escort, denizli escort, denizli escort, adana escort, adana escort, hatay escort, iskenderun escort, denizli escort, denizli escort, adana escort, hatay iskenderun escort, hatay escort, denizli escort, denizli escort, iskenderun escort, denizli escort, denizli escort 1. Kirken på Hjerl Hede | Hjerlhede.dk

1. Kirken på Hjerl Hede

Museumskirken er opført som en rekonstruktion af den romanske kirketype, der blev bygget her i landet i 1100-tallet. Som forbillede har man haft Tjørring Kirke nord for Herning. Motiverne til kalkmalerierne er hentet fra Råsted kirke ved Randers, og er som de oprindelige malet i fuld farvestyrke. Midt på gulvet står en original østjysk døbefont fra 1200-tallet, som er også blevet bemalet i stærke farver. På alterbordet står et par stager fra Visby samt en kristusfigur, der er en kopi af et krucifiks i Åby Kirke. 
Kirkens klokke er en afstøbning af Danmarks ældste klokke, som findes i Smollerup.