1. Kirken på Hjerl Hede

Museumskirken er opført som en rekonstruktion af den romanske kirketype, der blev bygget her i landet i 1100-tallet. Som forbillede har man haft Tjørring Kirke nord for Herning. Motiverne til kalkmalerierne er hentet fra Råsted kirke ved Randers, og er som de oprindelige malet i fuld farvestyrke. Midt på gulvet står en original østjysk døbefont fra 1200-tallet, som er også blevet bemalet i stærke farver. På alterbordet står et par stager fra Visby samt en kristusfigur, der er en kopi af et krucifiks i Åby Kirke. 
Kirkens klokke er en afstøbning af Danmarks ældste klokke, som findes i Smollerup.