10. Stenkors ved Bækmarksbro

Ved Bækmarksbro står der to middelalderlige kors af granit tæt på den gamle hovedgård Bækmark. Det ene kors er på forsiden dekoreret med indhuggede ornamenter, der skal ligne snoet tovværk. Man mener, tovværket symboliserede styrke og beskyttelse. Ligesom de romanske kirker er stenkorsene fra 1100-1200- tallet. Hovedgården Bækmark tilhørte i middelalderen biskoppen i Ribe, og det er sandsynligt, at korsene markerede, hvor den vejfarende krydsede grænsen til bispens jord. Der findes kun tre sådanne stenkors i Danmark – to ved Bækmarksbro.