2. Døeshøjene i Holstebro

Døeshøjene er en del af den langstrakte højrække kaldet Oldtidsvejen. Dette forløb af høje danner en korridor fra Vesterhavet til Viborg og strækker sig således over næsten 110 km. Højrækken dannes i dag af omtrent 560 fredede gravhøje og hen mod 1300 overpløjede høje. Hovedparten af højene er bygget i ældre bronzealder (1700-1100 f. Kr.). Højene langs Oldtidsvejen udgør et af de mest markante landskabselementer i Danmark. Højfolkets landskab var præget af tusindvis af høje, og det fornemmes tydeligt ved Døeshøjene. Ved højene står man i grænselandet mellem levende og døde.