3. Tvis Kloster

Den 24. marts 1163 sad Buris Henriksen i sin gård omgivet af fornemme gæster. Det var ud over den danske konge, Valdemar 1., to biskopper, tre cistercienserabbeder og adskillige stormænd. De var samlede for at bevidne og besegle Buris Henriksens oprettelse af et cistercienserkloster i Tvis.

Cistercienserklostrene var et stort og fasttømret netværk af klostre spredt over hele Europa, og dette fællesskab blev Tvis en del af.
Klosteret blev kaldt Tuta Vallis, som betyder den sikre dal. Tvis kloster lå tæt på det sted, hvor Tvis å løber ud i Storå.