Instagram profile picture size

hatay escort, antakya escort, denizli escort, denizli escort, adana escort, adana escort, iskenderun escort, hatay escort, denizli escort, denizli escort, adana escort, adana escort, hatay escort, iskenderun escort, denizli escort, denizli escort, adana escort, hatay iskenderun escort, hatay escort, denizli escort, denizli escort, iskenderun escort, denizli escort, denizli escort 4. Stubber Kloster | Hjerlhede.dk

4. Stubber Kloster

Resterne af Stubber Kloster ligger på en lille halvø på vestbredden af Stubbergård Sø. Klostret var i middelalderen et nonnekloster af benediktinerordenen. Man kender ikke klostrets præcise alder, men det er nævnt i en skriftlig kilde fra 1268 som Claustrum Stubbetorp. Efter Reformationen i 1536 blev klosteret overtaget af kronen, og i 1538 fik herremanden Iver Juel det i forlening. Han omdannede klostret til et herresæde. Benediktinernonnerne fik lov til at blive boende, og lensmanden havde pligt til at forsørge dem, så længe de levede. Det oprindelige firfløjede klosteranlæg, der var opført af teglsten, er i dag næsten helt forsvundet.