5. Gudum Kloster

I Trælborgdalen ved Gudum mellem Lemvig og Struer lå i middelalderen Gudum Kloster, som var et nonnekloster tilhørende Benediktinerordnen. Det nævnes første gang i 1268, men må have eksisteret i nogen tid forud herfor. I 1484 blev klosteret udsat for omfattende ødelæggelser forårsaget af oversvømmelser, hvorefter nonnerne fik tilladelse af Ribebispen Hartvig til, at flytte op til den nuværende Gudum sognekirke oven for dalen.