6. Systemgrave ved Mølbjerg

På et næs syd for Bredkær bæk er der fundet to såkaldte systemgrave. Systemgrave er en type kultanlæg, der blev opført mange steder i Danmark i begyndelsen af yngre stenalder (4000 f. Kr.- 1700 f. Kr.). Systemgravene har sandsynligvis fungeret som en kultplads, der var placeret på en forhøjning. Selve pladsen var indhegnet af træpalisader, og langs palisaderne var der gravet grøfter, som ved lejlighedsvis blev fyldt op. Grøfterne indeholder ofte fund af menneskeknogler, og de fungerede sandsynligvis som en slags midlertidige begravelser. Pladsen har været et helligt område, som var reserveret for de døde sjæle som led i en begravelseskult.