8. Sahl Kirke

Sahl Kirke er en anselig kvaderstenskirke fra middelalderen. Den regnedes tidligere som Ginding Herreds hovedkirke. Kirken er kendt for sit gyldne alter, som menes at være udført i Ribe o. 1200. Kun syv kirker i Danmark har haft et gyldent alter. Materialet brugt til alteret er kobberstukne og forgyldte plader, som kunstneren har dekoreret med motiver fra Jesu liv. I kobberet er centralt indsat bjergkrystaller. Det originale alter kan ses i kirken.