9. Helligkilde ved Hvidbjerg

Der er tale om en helligkilde, hvor der tilbage i tid har været afholdt kildemarkeder – specielt omkring Sct. Hans Aften. Kilden afgiver ca. 10.000 l vand i døgnet. Den ligger i en have med jernbane mod øst og gård mod vest. Kildens udspring er ca. 1,7 m i øst-vestlig retning og 1,5 m i nord-sydlig retning. Vandet løber mod øst i en ca. 0,3 m bred kanal. Vandet løber ud i sø mod nordøst.
Kildens udspring samt kanalen er stensatte. Kilden er med til at fortælle om overtro og folketro blandt Danmarks bønder.