Agerumsladen

 

Betegnelsen Agerumsladen stammer fra den lange gang i sydsiden, som vognene agede igennem,
når korn og hø skulle køres ind.
Konstruktionen er en såkaldt højremskonstruktion,
hvor de bærende stolper er placeret frit inde i bygningen.
Det oprindelige lergulv er dækket af et trægulv,
idet laden nu indeholder en samling af museets gamle hestekøretøjer.