Hjerl Hedes Venner har under den sidste tid modtaget flere pengegaver, som straks er givet videre til Frilandsmuseet Hjerl Hede.

Museet er meget taknemmelige for alle bidragene.

Forårs hilsen

Foråret er kommet til Hjerl Hede, og naturen og bygningssamlingen tager sig smukkere ud dag for dag.

Men ellers er intet jo, som det plejer at være. Det er et forår uden fortilfælde, en uoverskuelig og ualmindelig svær situation – for Hjerl Hede go for rigtigt mange andre i hele verden.
I år skulle vi – sammen med museet have fejret museets 90 års jubilæum og stifterens 150 års fødselsdag. Sammen med museet havde vi tilrettelagt en fest til hyldest for kvindens hårde arbejde, og hvor vi ville genåbne den russiske forbindelse. Det bliver der ikke noget af dette forår. Festen må vente.
Mandag den 27. april, som er Hans Peter Hjerl Hansens fødselsdag lancerer vi sammen med museet den flotte jubilæumsbog Kvindernes Verden, hjemmene på Hjerl Hede. Bogen udgives på Lindhardt og Ringhof, og er et rørende portræt af de kvinder, der har haft deres virke i Hjerl Hedes huse.
Vi har – sammen med museet – besluttet, at hvis du skaffer Hjerl Hedes Venner fem nye medlemmer, så får du et gratis og signeret eksemplar af bogen. Tilbuddet gælder frem til 1. juli 2020.
På denne skønne måde kan du både støtte museet i en svær tid og få en smuk bog fuld af den Danmarkshistorie, som Hjerl Hede er fuld af.
Sommeren kommer også til Hjerl Hede. Vi ved, at museet er i fuld gang med at tilrettelægge en helt særlig sommer, hvor frivillige og gæster kan nyde den særlige Hjerl Hede stemning uden at udsætte sig for smitterisiko. Det bliver helt anderledes, end andre år – men det skal nok blive godt.
Så lige så snart Hjerl Hede åbner igen, og Den Gamle By og Den Fynske Landsby, så kan vore medlemmer igen gøre brug af fordelene i jeres medlemskab.
Et PS fra museets direktør:
”Det er helt rigtigt, at vi forventer, at Hjerl Hede mister mange penge i 2020. Derfor har vi indledt en frivillig indsamling på Mobile Pay. Vi er hjerteligt taknemmelige for alle bidrag, som gives for at bevare Hjerl Hede for fremtiden. Nummeret er 79721 – TUSIND tak!”
Måske har vi en fordel af, at stort set alt kan foregå i det fri, og vi håber naturligvis at kunne starte aktiviteterne op igen i den takt og form, det er både muligt og forsvarligt.
Der arbejdes nu intenst på at tilpasse bl.a. levendegørelsen, så den får et så stærkt præg af levendegørelse som myndighederne tillader. Med de aktuelle restriktioner vil det gå hårdt ud over den oplevelse, som vi alle er vant til – med stort engagement i det sociale liv som deltager, - og med gæsternes mulighed for at komme fysisk tæt på historien.

Med denne hilsen til alle, håber vi at alle jer der havde set frem til et forårsbesøg – og den sædvanlige dejlige aktiviteter hen over sommeren – stadig vil besøge Frilandsmuseet Hjerl Hede.
Og tak for den støtte og opbakning, vi tydeligt mærker fra jer, de frivillige og alle andre samarbejdspartnere.

På forhånd stor tak!

Mange hilsner
Frilandsmuseet Hjerl Hede og Museumsrådet Hjerl Hedes Venner

 

STØT FRILANDSMUSEET HJERL HEDE I DENNE SVÆRE TID:
Bliv medlem af Hjerl Hedes Venner eller giv et lille bidrag til museet

se: https://hjerlhede.dk/da/content/medlemsskab-og-pris 

 

UDSAT - NY DATO OPLYSES SENERE

 

Generalforsamling søndag d. 22. marts kl. 10.00 på Frilandsmuseet Hjerl Hede.

Generalforsamling og vennedag

Centerbygningen på Frilandsmuseet Hjerl Hede.

Generalforsamling:
kl. 10.00   Velkomst - kaffe
kl. 10.15  Generalforsamling.
Vennedag:
Kl. 11.15  Nyt fra Frilandsmuseet Hjerl Hede/ direktør Ingeborg Svennevig
kl. 12.30  Frokost.
kl. 13.30 – 15.00  Forfatter Helle Juhl fortæller om bogen KVINDERNES VERDEN - HJEMMENE PÅ HJERL HEDE, der udkommer i anledning af museets 90 års jubilæum. 
Ingen af bygningerne på Hjerl Hedes Frilandsmuseum havde eksisteret uden kvinders medvirken. Alligevel har deres kulturhistorie fortonet sig bag mændenes mere aktive og udadvendte historie, og landbrug, håndværk og tidlig industrialisering har trumfet husholdning og hjemlige sysler.
Det råder KVINDERNES VERDEN - HJEMMENE PÅ HJERL HEDE bod på ved at levendegøre kvindernes verden i en række af museets hjem, der tilsammen repræsenterer 300 års historie.

Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Museumsrådets beretning.
3. Godkendelse af årsregnskab.
4. Indkomne forslag fra museumsråd og medlemmer.
5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Valg af 3 museumsrådsmedlemmer og suppleanter. På valg til bestyrelsen er:
- Mogens Møller Nielsen (modtager genvalg)
- Hans Peter Hjerl (modtager genvalg)
- Preben Christensen (modtager ikke genvalg)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Til frokosten er der sidste frist for tilmelding tirsdag d. 17. marts 2020
Pris: 150,- kr. inkl. en øl, et glas vin eller en vand.
Tilmelding til Hans Peter Hjerl pr. mail hjerl@pc.dk eller telefon 20 70 80 62

For at have stemmeret til generalforsamlingen skal kontingentet til Hjerl Hedes Venner være betalt inden 17. marts 2020.
Forslag fra medlemmerne skal iflg. vedtægternes § 5 være museumsrådet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og sendes til formanden:
Helle Mehl, Spøttrupvej 31, Tjørring, 7400 Herning. E-mail: helle.mehl@gmail.com

Vi håber at mange af jer har lyst til at deltage og gøre jeres indflydelse gældende til generalforsamlingen, og efterfølgende deltage i Hjerl Hedes Venners vennedag.

Vel mødt.


På museumsrådets vegne.
Helle Mehl

 

Kommende arrangementer:

Torsdag d. 14. maj kl. 19.00 Besøg med rundvisning på Holstebro museum  - v/ Direktør Ingeborg Svennevig

Søndag d. 20 september - Vennedag med besøg hos Hedeselskabet i Viborg, Grønhøj Kro og Kongenshus Mindepark.

.

 

Nyt fra Museumsrådet:

Dec. 2019: Bidraget til udgivelse af jubilæumsbog - 100.000,-

Dec. 2018: Hjerl Hedes Venner har med medlemmernes gavedel bidraget med:

30.000,- til en udstilling om HP Hjerl Hansen i Bulladen

10.000,- til nye skilte, så der bliver en mere ensartet skiltning i museet

 5.000,- til WIFI i blokhusene.

I februar får Hjerl Hedes Venner besøg af Teatret OM's venneforening, med henblik på at udveksle erfaringer.

  

April 2018: Hjerl Hedes Venner har skænket 100.000,- til renovering og etablering af nye legepladser på Frilandsmuseet Hjerl Hede.

 

 

Tidligere arrangementer:

  • Besøg på museet Tirplitz
  • Besøg på Moesgaard Museum
  • Rundvisning på Strandingsmusum St. George
  • Besøg i Søby brundkulslejer og Kongernes Jelling
  • Den Gamle By i Århus med rundvisning
  • Bustur til Andelslandsbyen Nyvang med rundvisning og frokost
  • Besøg på Holstebro Museum med foredrag og rundvisning
  • Kør selv tur til Thorsminde med besøg i kirke, havnekontoret ved slusen og Strandingsmueseet.
  • I forbindelse med Hjerl Hedes Venners genralforsamling afholdes også et vennearrangement, f.eks med rundvisning i bygning, i naturen eller beretninger om museets aktiviteter og udvikling.

 

 

Filer: 
BilagStørrelse
PDF icon Forårshilsen til Hjerl Hedes Venner408.31 KB