UDSAT - NY DATO OPLYSES SENERE

 

Generalforsamling søndag d. 22. marts kl. 10.00 på Frilandsmuseet Hjerl Hede.

Generalforsamling og vennedag

Centerbygningen på Frilandsmuseet Hjerl Hede.

Generalforsamling:
kl. 10.00   Velkomst - kaffe
kl. 10.15  Generalforsamling.
Vennedag:
Kl. 11.15  Nyt fra Frilandsmuseet Hjerl Hede/ direktør Ingeborg Svennevig
kl. 12.30  Frokost.
kl. 13.30 – 15.00  Forfatter Helle Juhl fortæller om bogen KVINDERNES VERDEN - HJEMMENE PÅ HJERL HEDE, der udkommer i anledning af museets 90 års jubilæum. 
Ingen af bygningerne på Hjerl Hedes Frilandsmuseum havde eksisteret uden kvinders medvirken. Alligevel har deres kulturhistorie fortonet sig bag mændenes mere aktive og udadvendte historie, og landbrug, håndværk og tidlig industrialisering har trumfet husholdning og hjemlige sysler.
Det råder KVINDERNES VERDEN - HJEMMENE PÅ HJERL HEDE bod på ved at levendegøre kvindernes verden i en række af museets hjem, der tilsammen repræsenterer 300 års historie.

Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Museumsrådets beretning.
3. Godkendelse af årsregnskab.
4. Indkomne forslag fra museumsråd og medlemmer.
5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Valg af 3 museumsrådsmedlemmer og suppleanter. På valg til bestyrelsen er:
- Mogens Møller Nielsen (modtager genvalg)
- Hans Peter Hjerl (modtager genvalg)
- Preben Christensen (modtager ikke genvalg)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Til frokosten er der sidste frist for tilmelding tirsdag d. 17. marts 2020
Pris: 150,- kr. inkl. en øl, et glas vin eller en vand.
Tilmelding til Hans Peter Hjerl pr. mail hjerl@pc.dk eller telefon 20 70 80 62

For at have stemmeret til generalforsamlingen skal kontingentet til Hjerl Hedes Venner være betalt inden 17. marts 2020.
Forslag fra medlemmerne skal iflg. vedtægternes § 5 være museumsrådet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og sendes til formanden:
Helle Mehl, Spøttrupvej 31, Tjørring, 7400 Herning. E-mail: helle.mehl@gmail.com

Vi håber at mange af jer har lyst til at deltage og gøre jeres indflydelse gældende til generalforsamlingen, og efterfølgende deltage i Hjerl Hedes Venners vennedag.

Vel mødt.


På museumsrådets vegne.
Helle Mehl

 

Kommende arrangementer:

Torsdag d. 14. maj kl. 19.00 Besøg med rundvisning på Holstebro museum  - v/ Direktør Ingeborg Svennevig

Søndag d. 20 september - Vennedag med besøg hos Hedeselskabet i Viborg, Grønhøj Kro og Kongenshus Mindepark.

.

 

Nyt fra Museumsrådet:

Dec. 2019: Bidraget til udgivelse af jubilæumsbog - 100.000,-

Dec. 2018: Hjerl Hedes Venner har med medlemmernes gavedel bidraget med:

30.000,- til en udstilling om HP Hjerl Hansen i Bulladen

10.000,- til nye skilte, så der bliver en mere ensartet skiltning i museet

 5.000,- til WIFI i blokhusene.

I februar får Hjerl Hedes Venner besøg af Teatret OM's venneforening, med henblik på at udveksle erfaringer.

  

April 2018: Hjerl Hedes Venner har skænket 100.000,- til renovering og etablering af nye legepladser på Frilandsmuseet Hjerl Hede.

 

 

Tidligere arrangementer:

  • Besøg på museet Tirplitz
  • Besøg på Moesgaard Museum
  • Rundvisning på Strandingsmusum St. George
  • Besøg i Søby brundkulslejer og Kongernes Jelling
  • Den Gamle By i Århus med rundvisning
  • Bustur til Andelslandsbyen Nyvang med rundvisning og frokost
  • Besøg på Holstebro Museum med foredrag og rundvisning
  • Kør selv tur til Thorsminde med besøg i kirke, havnekontoret ved slusen og Strandingsmueseet.
  • I forbindelse med Hjerl Hedes Venners genralforsamling afholdes også et vennearrangement, f.eks med rundvisning i bygning, i naturen eller beretninger om museets aktiviteter og udvikling.

 

 

Filer: