Bødkerhuset

 

Bødkerhuset på Hjerl Hede er oprindeligt opført i 1879 af bødkermester Adolf Carl Møller,
der var bødker i Gl. Hornsyld mellem Horsens og Vejle indtil sin død i 1932. 

Huset blev flyttet til Hjerl Hede og indviet 4. juli 2003.

Til bødkerhuset hørte også et lille røgeri, hvor bødkermesteren supplerede indtægten ved
at røge flæsk for de omkringliggende gårde. Det var en meget almindelig bibeskæftigelse,
hvor bødkeren brugte savsmuld fra bøg og eg til røgningen. Adolf Carl Møller brugte
røgeriet frem til begyndelsen af 1930érne. Røgeriet vil blive genopført på et senere tidspunkt.

Adolf Carl Møllers barnebarn, Niels Møller begyndte i 1984 som frivillig bødker i levendegørelsen
på Hjerl Hede, hvor han arbejdede hver sommer, indtil han i 1998 fik udlært en ny ung bødker,
Kristian Pedersen, der nu viderefører håndværket på Hjerl Hede.

Bødkerhåndværket kendes tilbage til oldtiden. Bødkeren fremstiller kar, bøtter, dritler, tønder m.v.
og arbejdet bliver levendegjort hver sommer og til jul i "Levendegørelsen"