Bageriet

 

Bageriet stammer fra landsbyen Ravnkilde i Himmerland. Bygningen er fra 1882 og opført i grundmur.

Den store udtræksovn er installeret i 1930. I den nederste ovn bagtes rugbrød. Den kunne rumme 112
firepundsrugbrød ad gangen. Den øverste, marengsovnen blev brugt til mindre brød og kager.

Bageriet er et typisk landbageri fra begyndelsen af 1930érne, hvor der hovedsagelig blev bagt rugbrød,
der blev kørt ud til omegnens bøndergårde i en hestetrukken bagervogn. Bagervognen fra Ravnkilde
kører rundt i museet om sommeren.

Bageriets interiør er domineret af den store rørovn fra Strømmen i Randers. Hertil kommer et fyrrum,
samt to lagerrum. Det største lagerrum blev anvendt til opbevaring af råvarer. I det mindste opbevarede
man det færdige rugbrød.