Dampsavværk

 

Skovmuseets hjerte er dampsavværket, hvor den store bloksav trækkes af et
lokomobil bygget af Marshall & Sons Co. i England i 1911. Lokomobilet har været
bruget som trækkraft for både tærskeværk, tørvepresser og savværk.

Når stammer skal saves op, bliver de anbragt på den kraftige blokvogn, og så
snart saven er i gang, bliver blokvognen langsomt trukket frem på skinner mod
den vandretliggende klinge.