Indsamling og politik

For De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
 

Museets indsamlingsområde omfatter hele Danmark, når det gælder landbebyggelse og hvad dertil hører 
af inventar og redskaber. Museet er eneste ansvarlige bevaringsinstans for genstande fra Holstebro kommune.

Indenfor terrestrisk arkæologi dækker museet Holstebro, Struer og Lemvig kommuner. Og inden for
marinarkæologi dækker museets geografiske ansvarsområde Nordsøen fra Thyborøn i nord til grænsen i syd,
samt indre vande i Lemvig, Holstebro, Struer, Skive, Viborg, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Varde,
Esbjerg, Fanø og Tønder kommuner. Marinarkæologiens periode strækker sig helt frem til 100 år før nutiden.

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune er en forskningsbaseret formidlingsvirksomhed.
Indsamling foregår derfor med henblik på såvel forskning som formidling.

Museet skelner i sin indsamling og bevaring mellem ”museumsgenstande” og ”rekvisitter”. ”Rekvisitter” er som
hovedregel i museets varetægt med henblik på formidling. ”Museumsgenstande” derimod skal stilles til
rådighed for såvel forskning som formidling. Museet samarbejder naturligvis med andre museer om
indsamling og bevaring af den danske kulturarv.

Museet tilstræber til hver en tid aktiv indsamling; at sikre genstande, som kan oplyse museets forskning og
formidling. I de tilfælde hvor museet modtager genstande fra givere, eller kommer i besiddelse af genstande
i forbindelse med myndighedsarbejde, vil museet udelukkende optage genstande, der passer til denne
indsamlingspolitik.

Indsamling på Frilandsmuseet Hjerl Hede

Indsamlingen på Frilandsmuseet Hjerl Hede tager udgangspunkt i konkrete kulturhistoriske undersøgelser
af de enkelte historiske bygninger med henblik på at optimere interiør og eksteriør. Ønsket er at udstillingerne
repræsenterer den specifikke historie, tidsperiode og det kulturmiljø, den enkelte bygning kan fortælle,
således at der opnås en varierende og autentisk formidling.

Rekvisitter til museets levendegørelse

Museet anvender en lang række af historiske genstande i levendegørelserne af fortidens hverdag.
Registrerede museumsgenstande må imidlertid ikke udsættes for slitage og anden nedbrydning,
da de skal bevares til evig tid. Derfor indsamler vi også genstande til brug som rekvisitter i levendegørelsen.
Når en genstand ikke kan indgå i samlingen, er der i stedet mulighed for, at den kan anvendes i levendegørelsen.
Givere bliver bedt om tilladelse, såfremt museet ønsker at benytte en genstand som rekvisit.

Sådan gør du - hvis du har nogle genstande du overvejer at forære museet:

 • Museet modtager gerne henvendelse om genstande og huse, som private eller virksomheder
  ønsker at tilbyde museet.
 • Overvejer du et tilbud til museet, så hold dig ikke tilbage på grund af tvivl. 
 • Selv med viden om museets arbejdsområde kan de færreste mennesker selv afgøre, om museet vil være 
  interesseret i det, som du overvejer at tilbyde museet. Ikke mindst derfor er du meget velkommen til 
  at kontakte museet.
 • Tilbud om bygninger og bygningsdele og andre genstande rettes til museumsinspektør Gitte Behr
  gitte.behr@hjerlhede.dk. 
 • Medsend gerne vedhæftede billedfiler af genstanden.
 • Der kan også rettes henvendelse gennem brev til Frilandsmuseet Hjerl Hede, Hjerlhedevej 14,
  7830 Vinderup eller på telefon 96 11 50 30.

Indkomstseddel

Når museet har sagt ja til at modtage en genstand eller en bygning, bliver giveren bedt om at udfylde
en indkomstseddel med forskellige spørgsmål. Svarene hjælper museet til at placere huset eller
genstanden i den rette kulturhistoriske sammenhæng. Oplysningerne er også nyttige ved
forskning og formidling.

Aftal
Fagpersonalet vurderer tilbud til museets samling. – Såfremt du under besøg på
museet ønsker at medbringe en genstand til vurdering, må du huske at træffe
aftale forud med museumsinspektøren. Det øvrige personale har ikke bemyndigelse
til at tage imod genstande uden konkret aftale med museumsinspektøren.