Jysk gråbroget kvæg

 

Oprindelse:
Stamformen for det tamme kvæg er en uddød urokse, som var udbredt i Europa,
Mellemasien og Kina. Uroksen fandtes også i Danmark, hovr den indvandrede
efter istiden. Kvæget blev tæmmet for ca. 8.000 år siden i Mellemasien.
Man holdt tamkvæg i Danmark i bondestenalderen.

Udseende:
Farven på det Jyske Kvæg varierer fra lys gråbroget til meget mørk, næsten
sortbroget. Det er gennemgående forholdsvis små dyr med en udvokset vægt
for køer på omkring 500 kg. 

Anvendelse:
Kvæget er holdt for kødets og mælkens skyld.
Stude blev anvendt som trækdyr i landbruget.

Historie:
Det Jyske Kvæg stammer fra det oprindelige sort- og gråbrogede kvæg, som
var udbredt i Jylland i 1600-, 1700- og 1800-tallet. Det Jyske Kvæg var grundlaget
for den store eksport af stude til det nordtyske marked. Kvæget blev enten holdt
som kød- eller malkekvæg, hvor malketypen gennemgående var mindre end kødtypen.
I første halvdel af 1900-talet udvikledes racen til en egentlig malkerace, og man
begyndte at indkrydse med sortbroget hollandsk kvæg. I 1955 eksisterede det
Jyske Kvæg officielt ikke mere. Enkelte avlere havde imidlertid undgået
indkrydsning med hallandsk kvæg.

I 1987 gik Genressourceudvalget ind i arbejdet for at bevare det Jyske Kvæg,
og i et samarbejde med frilandetsmuseer og private avlere har man reddet racen.
Racen er i dag på listen over bevarlingsværdige danske husdyrracer.