Købmanden

 

Købmandshuset er opført i begyndelsen af 1800-tallet i Svinsager ved Horsens.
Udover købmandshandel har bygningen rummet bolig for købmanden og et mindre
værksted med tilhørende bolig. Købmandsbutikken er fra 1900-tallets første årtier
og forsyndet med datidens vareudvalg. I værkstedet har forskellige håndværkere
haft til huse.

Husets flytning og indretning er sket i samarbejde med De samvirkende
Købmandsforretninger. Hjerl Hedes købmandshandel kommer fra landsbyen
Svinsager ved Horsens. Bygningen er opført engang mellem 1857 og 1871.
Den kan dog næppe være ældre end 1862. Det år trådte næringsfrihedsloven
i kraft. Hidtil havde købstæderne haft eneret på at drive handel og håndværk.
Herefter kunne enhver mand eller ugift kvinde med borgelige rettigheder løse
næringsbrev. For høkervirksomhed inden for en mils omkreds fra købstad.

Trods det sene opførelsestidspunkt er købmandshuset opført i traditionelt østjysk
bindingsværk og tækket med strå. Hvis man fjernede de farvestrålende
emaljereklameskilte fra facaden, ville det ikke være muligt at se, at bygningen
rummede en købmandshandel. Butikken har sprossevinduer. Udstillingsvinuder
med store spejlglasruder hører en senere tid til.

Foruden købmandsbutikken rummede huset to seperate lejligheder og et værksted
for en landhåndværker. Butikken er indrettet som den så ud omkring år 1900.
Den store blanke kaffemølle står foran vinduet oven på et skab med skuffer.
Langs væggen er der en reol med datidens købmandsvarer. Ned fra loftet hænger
forskellige redskaber. Hos landkøbmanden kunne man få dækket alle daglige fornødenheder.

Købmandshusets baghave består af en plæne med et blomsterbed.
I denne ene ende af haven finde man et kombineret brændeskur og lokum.