Kirken

 

Museumskirken er opført som en rekonstruktion af den romanske kirketype, der blev bygget
her i landet i 1100-tallet. Som forbillede har man haft Tjørring Kirke nord for Herning. Ifølge
traditionen er kiken opført med mandsdør mod syd og kvindedør mod nord.

I sommeren 1985 påbegyndte Kunstakademiets Konservatorskole en forsøgsrække med
romanske kalkmalerier og deres teknologi. Hertil er kirken på Hjerl Hede velegnet, idet den
er uopvarmet med små vinduer og med meter tykke stenmure, hvor kalkmalerierne bliver
udsat for både frost og fugt.

Motiverne er fra omkring 1125, hentet fra Råsted kirke ved Randers, og er som de oprindelige
malet i fuld farvestyrke. Forsøget er blevet gennemført under ledelse af kalkmaeriekspert
mag. art. Ulla Haastrup.

På væggen indenfor dørene ses vievandskar, og midt på gulvet står en østjysk døbefond fra
1200-tallet. Denne originale granitfont er i 1992 blevet bemalet i stærke farver. Det er et
rekonstruktionsforsøg, udført på grundlag af farvespor, som er fundet på andre romanske fonte. 

På alterbordet, der er en kopi fra Tømmerby Kirke, står et par stager fra Visby samt en
kristusfigur, der er en kopi af et krucifiks i Åby Kirke. 

Kirkens klokke er en afstøbning af klokken i Smollerup, der er Danmarks ældste.