Kroen

 

Landsbykroen fra Skovsgårde på Nordvestfyn er bygget omkring 1750. I dag fremstår kroen imidlertid som den
gjorde omkring 1865, da den blev drevet af Just Peder Meyer Kreiberg og hans hustru Ane Kristine. En såkaldt
”brandtaksation” fra det år har dannet grundlag for museets indretning af bygningen.

Gennem en lille tilbygning til facaden – kaldet et bislag – kommer man ind i høkerbutikken, hvor der bl.a. blev
solgt kaffe, tobak, salt og brændevin. At drive en høkerforretning på landet var netop blevet lovligt i 1862 –
før da måtte bønderne rejse ind til købstæderne for at købe ovennævnte varer.

Til højre for høkerbutikken findes skænkestuen og sengestuen. Passerer man gennem skænkestuen kommer
man til en lys og rummelig stue, som Just Peder havde ladet indrette som aftægtsstue for hans mor, Ingeborg
Dreier. Til venstre for høkerbutikken ligger køkken, bryggers og pigekammer. Mod haven finder man værtens
stue, hvor de finere gæster blev beværtet. Bag denne kroværtens soveværelse og spisekammeret. Umiddelbart
bag høkerbutikken findes en lille ølkælder.

I 1865 boede Just Peder og Ane Kristine i huset sammen med deres to børn, Just Peders mor Ingeborg Dreier
og en ung pige, der hjalp til i huset. Dertil kom de overnattende gæster.

Gæsterne
Til kroen hører en rejsestald, hvor gæsterne kunne opstalde hestene, mens de styrkede sig til den videre rejse. 
I østgavlen ses bissekammeret, hvor landevejens farende folk kunne sove for natten. Det lille udhus mod nord 
tjener som hønsehus – her findes også gæsternes lokum. 
Omkring kroen er anlagt et have med æbletræer og humle. Navnlig humle er et karakteristisk indslag i de gamle
fynske haver. Og fynsk humle blev i 1800-tallet solgt i stor stil til de øvrige landsdele.

Hjerl Hedes grundlægger H.P. Hjerl Hansen forudså, hvordan de gamle landsbykroer ville blive overflødiggjorte 
som følge af den voksende bilisme. For at sikre et minde om den tid, hvor kroerne endnu spillede en væsentlig 
rolle i forhold til landets infrastruktur, købte han kroen fra Skovsgårde og lod den flytte til Hjerl Hede. Valget af 
netop denne kro skyldes imidlertid også personlige forhold. H.P. Hjerl Hansen havde familie i Skovsgårde, og 
som barn havde han besøgt kroen.