Kroens have

 

Kroens have er anlagt som en frodig fynsk have fra 1800-tallet. Haven er inddelt i en prydhave,
en frugt-have og en humlehave

Prydhaven
Prydhaven er præget af idealerne fra barokhaverne, som var på mode hos den europæiske
overklasse i 1600-1700-tallet. Barokhaverne havde symmetrisk anlagte havegange og sirlige
blomsterbede ind-rammet af lave klippede buksbomhække. Denne type haveanlæg kom i en
modereret udgave på mode i almindelige danske haver i løbet af 1800-tallet.

Frugthave
På Fyn var det almindelig at have en stor frugt- og bæravl, både til eget forbrug og til salg.
Man avlede især æbler og stikkelsbær.

Bistade
De fynske haver var endvidere karakteriseret ved at have mange bistader. Man brugte honningen
til eget forbrug og solgte den til andre landsdele. Den ældste form for bikube var naturens eget værk.
Man fældede et hult træ med bier og tog ”stokken” med hjem. Senere fik man flettede halmkuber og
fra 1860´erne blev det almindeligt med bistader af træ. 

Humlehave
Humledyrkning er antagelig begyndt i Danmark i 1100-tallet i klostrenes haver. I 1400-tallet dyrkede
man humle på herregårdene og herfra spredte avlen sig til bondebefolkningen, som nogle steder blev
pålagt at dyrke humle for at begrænse importen af tysk humle. I 1600-tallet var humleavlen især stor
på Fyn, hvorfra humlekræmmere drog Danmark rundt for at handle med humle. Humleavlen ophørte
i slutningen af 1800-tallet, hvor bryggeriernes behov blev dækket ved import. 

Anvendelse
Humlen blev fortrinsvis brugt til ølbrygning for at sætte god smag på øllet. Man kunne endvidere
anvende humlerankerne til reb. Under småbørn lagde man en ”pissepude” stoppet med den humle,
man havde brygget på. 

Dyrkning
I hver humlekule (plantested) plantedes 7-8 rod-spirer. Hen på foråret stillede man 3-4 lange stænger
op med reb hængende ned til humlekulerne. Humlerankerne kunne så slynge sig til vejrs omkring rebene.
Rankerne groede meget hurtigt. Humlen var moden, når kopperne, humlens kogle-lignende rakler blev
gulbrune. Humlen blev høstet i tørt vejr, hvor humlerankerne blev båret ind og lagt i bryggerset til tørring.
Derefter samledes gårdens folk om aftenen og pillede kopperne af rankerne. Den aften man plukkede humle,
blev der sunget og fortalt muntre historier til arbejdet. Kopperne blev derefter bredt ud på loftet til tørring.
Den humle som skulle bruges til salg blev presset hårdt sammen før den blev pakket. Humlen blev solgt
til en af de omvandrende humlekræmmere, som drog til Jylland eller Sjælland