Kvostedgården

 

Hedegården fra Kvosted fra Skive er en typisk hedegård med en spinkel bindingsværkskonstruktion,
der på stuehuset er kalket helt over. Taget er tækket delvist med lyng, hvilket var almindeligt i hedeområder
for at spare på rughalmen. Stuehuset stammer fra 1813 og viser, hvor fattigt den jyske hedebonde har levet.
Staldlængen er fra 1864 og indeholder stald, lade og lo. I stalden er der plads til et par heste og 2-3 køer eller
stude. Lervæggen i tærskeloen, der ligger mellem hestestalden i nord og kostalden i syd, er flyttet til museeet
i hel tilstand. Agerdyrkning på heden gav ikke stort udbytte og hedebonden havde i stedet mange får. Fårene
græssede på heden det meste af året. Spændhuset ved nordgavlen er karakteristisk for de midtjyske hedeegne.
Her gik fårene sammen med høns og ænder om vinteren.

Kvostedhuset er en udflyttergård fra landsbyen Kvosted, der ligger mellem Viborg og Skive. Egnen er præget
dels af stærkt kuperet terræn, dels af store hedestrækninger. Store dele af heden blev beplantet af Hedeselskabet
i slutnigen af 1800-tallet. 

Kvostedhuset lå oprindeligt inde i lanndsbyen, men blev i 1813 sammen med en anden af byens gårde flyttet ud
på marken. Udflytning skete i forbindelse med landsbyens udskiftning. Udskiftningen var et led i de store landboreformer
i slutnignen af 1700-tallet. Hvor hver gårds jord tidlgiere bestod af mange små lodder spredt ud over bymarken,
blev den nu samlet på et eller et par steder omkring gården. For at det kunne lade sig gøre, var det ofte nødvendigt
at flytte en eller flere gårde uden for byen. Det brugbare tømmer blev genanvendt ved nyopførelsen.
Dele af Kvostedhuset er derfor ældre end 1813.

Kvostedgården er blevet sandblæst i foråret 2016. Naturområdet omkring er igang med at blive
ført tilbage til tiden for dateringen, dvs. starten af 1800-tallet.