Levende bevaring

 

Hjerl Hede gør en indsats for at redde nogle af de gamle danske landhåndværk.

Museet har i de seneste år gjort en indsats for at redde nogle af de gamle danske landhåndværk
og håndværkstraditioner. Mange danske håndværksfag og dermed stolte håndværkstraditioner er
stærkt på vej til at forsvinde sammen med de sidste udøvere. Derfor tog museet i 1996 initiativ til
at uddanne nye udøvere indenfor de mest truede håndværk.

Det første fag var bødkerfaget, hvor der i 1998 blev færdiguddannet en bødkersvend Kristian Pedersen.
Det næste tiltag var uddannelsen af en karetmager. Karetmagerfaget er ligesom bødkerfaget et af de
døende, danske håndværk, som ikke har haft tilgang i en meget lang årrække.

Der var i Danmark kun uddannet én karetmager indenfor de sidste 54 år, og han var nordmand og efter
endt uddannelse hos karetmager John Nielsen i Roskilde tog han tilbage til Norge. Den nye lærling,
Ole Jespersen påbegyndte i 2004 sin uddannelse på 2½ år og aflagde svendeprøve i oktober 2006. 

Når Frilandsmuseet Hjerl Hede påtager sig denne forpligtelse, skyldes det, at museet har en mangeårig
tradition for at vise forskellige, gamle håndværksfag og formidle fagene til museets mange besøgende.
Denne ”levende” bevaring gør desuden museet til et af de eneste steder i Danmark, hvor det bliver muligt
for andre museer, men også for private at få fremstillet kvalitetsprodukter efter gamle håndværkstraditioner
og få fortaget reparationsarbejde på gamle huse og genstande.

Tekst: museumsinspektør mag.art. Gudrun Gormsen