Medlemskab og pris

Medlemsskab 2021

Personligt medlemsskab                                                275,-                      Giver også adgang til Den Gamle By og Den Fynske Landsby

Personligt medlemsskab med navngiven ledsager        350,-                      Giver også adgang til Den Gamle By og Den Fynske Landsby, men kun for kortholder)

Medlemsskabet indeholder en gavedel på 200,- som gives til De Kulturhistoriske Museer i Holstebro kommune. CVR 3474 4866, samt et kontingent. Ønsker man at gøre gavedelen fradragsberettiget skal man oplyse cpr. nr. til kasserer Mogens Møller Nielsen.

Livslangt medlemsskab                                                3000,-

 

 

Hvordan bliver man medlem af Hjerl Hedes Venner?

Indbetaling kan ske til Ringkøbing Lanbobank på:

Registreringsnummer  7670 kontonummer 4637455

eller

Mobile Pay nr. 44929

Husk at oplyse  navn, adresse, mailadresse og telefonnummer. Personnummer skal oplyses hvis du ønsker  skattemæssigt at kunne fradrage gavedelen på 200,- Det gøres mest sikkert ved at skrive det i tekstfeltet ved indbetaling gennem bank. Eller pr. mail til hjerlhedesvenner@gmail.com

Oplysningerne kan gives i forbindelse med indbetalingen eller pr. mail til: Hjerlhedesvenner@gmail.com.

Når indbetalingen er registreret, fremsendes et medlemskort fra Hjerl Hedes Venner. 
 

For spørgsmål vedr. ovenstående kontakt Hjerl Hedes Venner:

Formand Helle Mehl: helle.mehl@gmail.com

Kasserer Mogens Møller Nielsen Hjerlhedesvenner@gmail.com