Instagram profile picture size

hatay escort, antakya escort, denizli escort, denizli escort, adana escort, adana escort, iskenderun escort, hatay escort, denizli escort, denizli escort, adana escort, adana escort, hatay escort, iskenderun escort, denizli escort, denizli escort, adana escort, hatay iskenderun escort, hatay escort, denizli escort, denizli escort, iskenderun escort, denizli escort, denizli escort Organisation | Hjerlhede.dk

Frilandsmuseet Hjerl Hede og DKM 

Frilandsmuseet Hjerl Hede er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum. Som statsanerkendt 
museum indgår Frilandsmuseet Hjerl Hede i netværket af statslige og statsanerkendte museer i Danmark, 
der i fællesskab har ansvaret for sikring af Danmarks natur- og kulturarv. Statsanerkendelsen indebærer, 
at vi følger Museumslovens bestemmelser.

Fusion af de kulturhistoriske museer
Byrådet besluttede på byrådsmødet den 21. juni 2011, at de kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune
pr. 1. januar 2012 fusioneres og samles i én ny institution under den foreløbige betegnelse
"De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune" (DKM). 
Fusionen omfatter Frilandsmuseet Hjerl Hede og Holstebro Museum med afdelingen Strandingsmuseum St. George.
Se mere på www.kulmus.dk


Bestyrelsen
Bestyrelsen har 8 medlemmer - 4 er udpeget af byrådet, 3 af museernes venneforeninger og 1 af personalet.

Udpeget af byrådet:
•    Michael Metz Mørch (formand)
•    Holger Hedegaard (næstformand)
•    Kenneth Tønning
•    Jytte Dideriksen

Udpeget af venneforeningerne:
•    Helle Mehl (Hjerl Hedes Venneforening)
•    Jens Kjær Larsen (Holstebro Museums Venneforening)
•    Anne Marie Damgaard (Strandingmuseet)

Udpeget af personalet:
•    Mette Klingenberg (ansat på Holstebro Museum)

Ansættelse af museumsdirektør
Mag. art. i etnografi og socialantropologi Ingeborg Svennevig er ansat som ny direktør for
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune pr 1. maj 2012.

Museets CVR. 34744866