Frilandsmuseet Hjerl Hede og DKM 

Frilandsmuseet Hjerl Hede er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum. Som statsanerkendt 
museum indgår Frilandsmuseet Hjerl Hede i netværket af statslige og statsanerkendte museer i Danmark, 
der i fællesskab har ansvaret for sikring af Danmarks natur- og kulturarv. Statsanerkendelsen indebærer, 
at vi følger Museumslovens bestemmelser.

Fusion af de kulturhistoriske museer
Byrådet besluttede på byrådsmødet den 21. juni 2011, at de kulturhistoriske museer i Holstebro
pr. 1. januar 2012 fusioneres og samles i én ny institution under den foreløbige betegnelse
"De Kulturhistoriske Museer i Holstebro" (DKM). 
Fusionen omfatter Frilandsmuseet Hjerl Hede og Holstebro Museum med afdelingen Strandingsmuseum St. George.
Se mere på www.kulmus.dk


Bestyrelsen
Bestyrelsen har 8 medlemmer - 4 er udpeget af byrådet, 3 af museernes venneforeninger og 1 af personalet.

Udpeget af byrådet:
•    Henrik Tvarnø (formand)
•    Holger Hedegaard (næstformand)
•    Kenneth Tønning
•    Jytte Dideriksen

Udpeget af venneforeningerne:
•    Helle Mehl (Hjerl Hedes Venneforening)
•    Anne Sandfeld (Holstebro Museums Venneforening)
•    Monika Stabel Nielsen (Strandingmuseet)

Udpeget af personalet:
•    Kirsten Primdahl Møberg (ansat på Hjerl Hede)

Ansættelse af museumsdirektør
Mag. art. i etnografi og socialantropologi Ingeborg Svennevig er ansat som ny direktør for
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune pr 1. maj 2012.

Museets CVR. 34744866