Præstegården

 

Stuehuset stammer fra Nr. Aarslev ved Randers. Bygningen kan følges tilbage til 1600-tallet.
I 1854 blev stuehuset ombygget og forlænget. Ved ombygningen fik huset bindingsværksfacade mod
haven og grundmur mod gården. Der er indrettet bryggers, køkken, pigekammer og flere stuer i den
østlige del af præstegårdsstuehuset. Den vestlige del åbnede i juni 2020 efter en istandsættelse og
er indrettet til den repræsentative del af præstegården med præstens studereværelse, bibliotek og
en fin stue i klunkestil anno 1890.

Bindingsværkslængen mod øst stammer også fra Nr. Aarslev præstegård ved Randers.
Den blev ombygget i 1848-49. I bygningen har der været tørvehus, fåresti og vognport.
Længen er i bindingsværk med murede tavl.

Staldlængen mod vest er fra Virring præstegård beliggende ved Randers og ca. 15 km fra
præstegården i Aarslev. Bygningen stammer fra 1600-tallet og har oprindeligt været benyttet til lade
og lo og til hestestald. Bindingsværksladens tømmer er sorttjæret og tavlene er kalket hvide.
Laden er indrettet stald og karlekammer.

Den store ladebygning stammer fra gården Ulfstofte i Andkær ved Vejle. Byggeåret for laden er 1849.
Årstallet var indridset i en grundsten nedlagt i ladens fundament ved opførelsen og genfundet ved
hjemtagelsen til museet. Laden er opført i egetræsbinding med hvidkalket flensborgsten i tavlene.
Den er 38 m lang, 9 m bred og 7,5 m høj og har været anvendt til opbevaring af korn.
I midten findes en køreport til gennemkørselspassage, mens de to sideporte blev anvendt,
når man kørte kornet ind i laden.