Projekt - Hænder og Huse

 

Projektets formål er at udvikle mulighederne for samarbejde mellem
uddannelsesinstitutioner og frilandsmuseer i Region Midtjylland og
derved dels at øge de unges interesse for håndværkeruddannelser,
dels at sikre at nødvendige, historiske kompetencer ikke går tabt.

Et netværk bestående af 5 museer* ønsker sammen med tekniske
skoler at udvikle og implementere et varigt samarbejde mellem de
tekniske uddannelser, designuddannelserne og museerne.

Hensigten er at lade historien og de gamle håndværk inspirere det
helt moderne håndværk og design.

Projektet består af en indsats overfor folkeskolelever, specialtilbud
på de tekniske uddannelser og efteruddannelse af håndværkere.

Projektet understøtter regionens kulturpolitik om udvikling, netværk,
talentudvikling og samspil med andre samfundsområder. 

Endvidere arbejdes der på sigt med etablering af internationalt samarbejde. 

Projektet udmærker sig ved at rumme et helt nyskabende samarbejde
mellem kulturinstitutioner og erhvervsuddannelser.

Projektet vil blive afviklet i perioden 2017-2020.

 

*de fem museer: Ringkøbing-Skjern Museum, Museum Midtjylland, 

Hjerl Hede, Danmarks Industrimuseum og Glud Museum.