Skovfogedgården

 

Staldbygningen er opført af kampesten i slutningen af 1800-tallet, og her stod
skovens mange arbejdsheste.

Bag stalden ses en vindmølle - en såkaldt klapsejler, der sammen med
hestegangen på gårdspladsen trækker hakkelsesmaskinen, tærskeværket
og staldens øvrige maskiner.

Den sorte lade bagved rummer skovslæder og nogle af skovens maskiner.