Skyttegården

 

Stuehuset er bygget omkring 1800-tallet. Laden er fra ca. 1850, og udhuset
er fra slutningen af 1700-tallet. 

Gården er med sine hvide striber, der adskiller bindingsværket fra de gulkalkede
mure, typisk for egnen. På laden ses en såkaldt stokmølle, der stammer fra Hulsig.
Møllen har trukket på gårdens kværn og hakkelsemaskine.

Herregårdsskyttens væsentligste opgave bestod i vildtpleje på godsets jorder
samt at levere det fornødne vildt til godsets husholdning.

I bynære skove havde skovens personale ofte en bifortjeneste ved at drive
taktørsted, hvor folk kunne spise den medbragte mad og købe kogende vand til kaffen.

Skyttegården blev opført på Hjerl Hede til åbningen af Skovmuseet i 1964.
Bygningerne er nu indrettet til restaurant, læs om restauranten her: 

 http://hjerlhede.dk/da/content/bningstider-skyttegaarden