Smed

 

Smedehåndværket kendes tilbage til jernalderen. Smedens værktøj – ambolt, hammer,
tang og fil – fik allerede på dette tidspunkt sit nuværende udseende.

Op gennem middelalderen fik bøndernes behov for jern til plovskær, rydningsøkser,
beslag til døre og kister stor betydning for smeden.

Efterhånden blev smeden helt uundværlig for landsbysamfundet. De fleste steder i Danmark
ansatte bønderne en smed. Han fik stillet smedje og bolig til rådighed og blev lønnet med
naturalier i form af korn, halm og brændsel. Til gengæld skulle smeden holde bøndernes
redskaber og vogne vedlige og sko deres heste.

Video: