Smedjen

 

Smedjen stammer fra Vester Kærby øst for Odense og er bygget i midten af 1700-tallet.
Den hørte under godset Østergaard, og i fire generationer gik den i arv på spindesiden,
således at smedens datter stadig giftede sig med en smed.

Oprindelig har smedjen været uden vinduer og loft, men midt i 1800-tallet blev den
ombygget. Ved denne ombygning menes også skorstenen opført.

Under essen findes en lille ovn, der blev anvendt af smedekonen og nabokonernes
til bagning af brød.

Smeden var en central figur i landsbyen og fungerede ofte som både tandlæge og dyrlæge.