Smedning 
 

Klassetrin:         3. – 9. klasse

Antal:              Max. 7 elever

Fag:                Historie, håndværk/design

Indhold:           Eleverne deltager i landsbysmedens arbejde, dvs. lægger kul på essen,
                      trækker blæsebælgen, varmer jern, smeder ved ambolten og slår med forhammeren

 

Pris:                900, - eks. moms

Varighed:         2 timer

Arbejdsform:    Praktisk arbejde

Sted:               Hjerl Hede

Hvornår:          Fra marts 2021