Stubmøllen

 

Stubmøllen fra Frøslev blev oprindeligt opført i Storehedinge i året 1778, men blev i
1886 erhvervet af møller Nielsen Thomsen, som overførte den til Frøslev.

Stubmøllen har sit navn efter den stub, om hvilken hele møllen drejes. Stubben er
et svært stykke egetømmer, der holdes i lodretstående stilling af otte skråstivere,
hvoraf de fire er dobbelte.

Møllehuset drejes ved hjælp af spillet, som er forbundet til møllens trappe med en
jernkæde. Vingerne er 20 meter lange, og møllens arbejdsydelse ved passende vind
anslås til 15-18 tønder korn i timen. 

Stubmøllen blev flyttet til Hjerl Hede i 1931, og sammen med Vinkelgården var møllen
den første spæde begyndelse til bygningssamlingen i museet.

I 2019 blev Stubmøllen efter 5 års restaurering atter genåbnet med ny stub samt nye vinger.