Sulegården

 

Sulegården er en typisk vestkystgård fra 1700-tallet. Stuehuset er fra Vang ved Sdr. Nissum, laden og stalden
er fra Husby, portlængen og det lille fritliggende vognhus og hønsehus er fra Sdr. Lyngvig. 

Navnet Sulegård stammer fra de højsuler - stolper - der bærer åsen, hvorpå tagkonstruktionen hviler.

Portlænge og vognskur
I portlængen findes et huggehus, hvor nødvendige småreparationer kunne laves, samt et opbevaringsrum for
fiskeredskaber. Fiskeriet spillede en stor rolle for vestkystgårdene.

Lade og staldlænge
I laden ses sulekonstruktionen tydeligt, hvor de tagbærende midterstolper (suler) står på store sten.
Ordet sule er et gammelt ord for søjle.

Karakteristisk for en vestkystgård er at sulerne er udført i genbrugstømmer. Af mangel på godt bygningstømmer
er hovedparten af tømmeret i gården vraggods, såsom master, ræer, spanter, bomme o.lign. fra sejlskibenes tid.
Laden blev anvendt til opbevaring af korn og hø.