Instagram profile picture size

hatay escort, antakya escort, denizli escort, denizli escort, adana escort, adana escort, iskenderun escort, hatay escort, denizli escort, denizli escort, adana escort, adana escort, hatay escort, iskenderun escort, denizli escort, denizli escort, adana escort, hatay iskenderun escort, hatay escort, denizli escort, denizli escort, iskenderun escort, denizli escort, denizli escort Tørveælteværk | Hjerlhede.dk

Tørveælteværk

 

I mosebruget vises tørvefremstillingen, som den foregik for to menneskealdre siden.

Tørvemassen graves op af tørvemosen med maskinspade. Derefter bringes den til
det hestetrukne tørveæltekar. Den æltede masse bliver formet i en træramme inddelt
i mindre felter og tørres på tørrepladsen. Når tørvene er faste, bliver de rejst og senere
skruet i tørvestakke. Ælteværket med vandpumpe stammer fra Vinderupegnen, hvor
der før i tiden lå mange mosebrug.

Tørvemosen er bemandet hver dag i levendegørelsen med børn og voksne og illustrerer
på en fin måde, hvordan tørven blev forarbejdet til brændsel. Med det lille hestetrukne
ælteværk fra omkring 1900 fremstillede fire personer i løbet af en 10 timers arbejdsdag ca. 10-12.000 tørv.