Tørveælteværk

 

I mosebruget vises tørvefremstillingen, som den foregik for to menneskealdre siden.

Tørvemassen graves op af tørvemosen med maskinspade. Derefter bringes den til
det hestetrukne tørveæltekar. Den æltede masse bliver formet i en træramme inddelt
i mindre felter og tørres på tørrepladsen. Når tørvene er faste, bliver de rejst og senere
skruet i tørvestakke. Ælteværket med vandpumpe stammer fra Vinderupegnen, hvor
der før i tiden lå mange mosebrug.

Tørvemosen er bemandet hver dag i levendegørelsen med børn og voksne og illustrerer
på en fin måde, hvordan tørven blev forarbejdet til brændsel. Med det lille hestetrukne
ælteværk fra omkring 1900 fremstillede fire personer i løbet af en 10 timers arbejdsdag ca. 10-12.000 tørv.