Vinkelgården

 

Vinkelgården stammer fra Vinkel ved Viborg og antages for at være Danmarks ældste bondegård, bygget
omkring 1530. Den er opført i højremskonstruktion med udskud langs siderne, undtagen foran stuens sydside.

Gården rummer både bolig, lade og lo. Skorstenen afsluttes midt i loftrummet. Herfra trakt røgen ud gennem
lyrehullet. Tagspærene i loen hviler på to højremsbjælker, der understøttes af fritstående højremsstolper. 

I stolpen nærmest udgangen ses et nødildshul. Nødild er nytændt ild fremkommet ved at gnide to træstykker
mod hinanden. Nødild blev blandt andet anvendt ved kvægsygdomme, hvor man troede, at kvæget blev helbredt,
hvis de blev drevet igennem et bål af nytændt ild.

Vinkelgården blev flyttet til Hjerl Hede i 1929 og indviet søndag den 27. juli 1930. Denne dato er blevet stående
som fødselsdagen for Hjerl Hansens bygningssamling, der senere skulle blive til Frilandsmuseet Hjerl Hede.

Vinkelgården er bygget i kraftigt egebindingsværk. Tømmeret er formentligt skovet i den egeskov, som tidligere
voksede ved Vinkel Sø. Tavlene er lerklinede og hvidkalkede; tager stråtækt rygget med møntørv. Sammenlignet
med andre danske bønderbygninger har Vinkelgården en anselig størrelse.

I laden er højremskonstruktionen synlig, mens stuehuset er indrettet så alle højremsstolper står i skillerummene.
Denne konstruktionsmåde bevirker, at bygningen opdeles i et højt midterskib og to lave sideskibe, som kaldes
udskud. I stuehuset mangler udskuddet på sydsiden foran stuerne, således at det var muligt at indsætte vinduer
af normal størrelse. 

Boligens indretning adskiller sig ikke væsentligt fra andre bondegårdes. Der var en forstue eller bryggers med
indmuret gruekedel, køkken med en bred åben skorsten, der var forsynet med sodstænger i forskellige højder.
De var beregnede til at hænge gryder på.