Renovering af Præstegården

Bygningerne

Stuehuset stammer fra Nr. Aarslev ved Randers. Den ældste del af bygningen
er fra 1661. I 1854 blev stuehuset ombygget og forlænget. Stuehuset har
bindingsværksfacade mod haven og grundmur mod gården. Der er indrettet
bryggers, køkken, pigekammer og flere stuer i den ældste del af
præstegårdsstuehuset. Den yngste del anvendes til skiftende udstillinger.

Bindingsværkslængen mod øst stammer fra Nr. Aarslav præstegård ved
Randers, men ombyggget i 1848-49. I bygningen har der været tørvehus,
fåresti, vognport og konfirmandstuer. Længen er i bindingsværk med murede
tavl. Konfirmandstuerne er nu indrettet til undervisningslokaler.

Laden er fra Virring præstegård beliggende ved Randers og ca. 15 km fra
præstegården i Aarslev. Bygningen stammer fra 1600-tallet og har oprindeligt
været benyttet til lade og lo og til hestestald. Bindingsværksladens tømmer
er sorttjæret og tavlene er kalket hvide. Laden er indrettet som staldbygning

med lo, stald og karlekammer.

Den store ladebygning stammer fra gården Ulfstofte i Andkær ved Vejle.
Byggeåret for laden er 1849. Årstallet var indridset i en grundsten nedlagt
i ladens fundament ved opførelsen og genfundet ved hjemtagelsen til museet.

Laden er opført i egetræsbinding med hvidkalket flensborgsten i tavlene.
Den er 38 m lang, 9 m bred og 7,5 m høj og har været anvendt til opbevaring
af korn. I midten findes en køreport til gennemkørselspassage, mens de to
sideporte blev anvendt, når man kørte kornet ind i laden.