Udstilling

1. maj - 23. oktober

Foto konkurrence og udstilling

Fotokonkurrence på Frilandsmuseet Hjerl Hede ”DIT BEDSTE MINDE FRA HJERL HEDE” indlevér fotos senest 1. februar 2022

”DIT BEDSTE MINDE FRA HJERL HEDE”

Hans Peter Hjerl Hansen stiftede samlingen af huse fra landet, til erindring om livet på landet og – især om kvindens mange hårde hverdagsgerninger dengang.

Hjerl Hede bor i hjertet på mange af os. Vi kan huske første gang, vi var på heden. – Vi kan huske, hvem vi var her med, – og vi kan lide at tale om det….
Send os dit minde

Rammer og vilkår i konkurrencen:
Indsend op til 5 billeder pr. deltager med en kort følgetekst på maksimum 50 ord om, hvad det er, billedet minder dig /jer om.
Billederne skal være aktuelle fra de seneste 3 år.
Formatet: 10-12 MP
Fotograferne/deltagerne giver Hjerl Hede ret til at bruge billederne i markedsføring og formidling.
Billederne fremsendes digitalt til Hjerl Hedes Venner hjerlhedesvenner@gmail.com senest den 1. februar 2022.
De udvalgte billeder udstilles særskilt på Frilandsmuseet Hjerl Hede, Besøgscentret.

Præmier:
Førstepræmien er et gavekort på en middag til to på Sevel Kro.
Alle udvalgte deltagere får et års medlemskab af Hjerl Hedes Venner.
Alle udvalgte deltagere får deres billeder, som er udprintet til udstillingen, retur ved udstillingens afslutning.

Dommerpanelet er sammensat af repræsentanter for museet, pressen og personer med særlige kompetencer inden for fotofaget.
Per Andersen, fotograf og underviser i grafisk design, Krabbesholm Højskole
Ole Stenum, filmfotograf, Filmbureauet.dk
Steen Don, fotograf, Skive folkeblad
Kira Klinkby, Formidlingsinspektør Frilandsmuseet Hjerl Hede
Helle Mehl, Formand Hjerl Hedes Venner

Tidsramme:
1. februar 2022:
Sidste frist for indlevering af fotos. Sendes til Hjerl Hedes Venner pr. mail hjerlhedesvenner@gmail.com
1. maj 2022:
Museet åbner med fernisering på fotoudstilling og kåring af bedste foto.
Udstillingen vil kunne ses på Frilandsmuseet Hjerl Hede frem til og med uge 42

Køb billet