fotokonkurrence på hjerl hede 2023

Udstilling

1. maj - 22. oktober

Foto konkurrence & udstilling 2023

Fotoudstilling på Frilandsmuseet Hjerl Hede 2023 ”Fremtiden for dig og mig”

Foto konkurrence 2022/23
Frilandsmuseet Hjerl Hede

– Hvordan kan Hjerl Hede inspirere vores fremtid.
Hvilke træk eller handlinger møder vi på Hjerl
Hede, som kan hjælpe os i bevægelsen mod en
bedre fremtid?

Titel for konkurrencen :
”FREMTIDEN FOR DIG OG MIG”

– Kan Hjerl Hede inspirere vores fremtid ?

Er der levemåder, anvendelse af materialer,
indretninger og ressourceanvendelse i bred forstand,
som kan hjælpe os til at indrette en mere hensynsfuld
og hensigtsmæssig fremtid?
Mange af os undres over – eller bliver ligefrem
overrasket over – lige fra små pudsigheder til
helt indlysende gøremål og handlemåder, når
vi besøgte Hjerl Hede. – F.eks. kan gamle påfund
og vaner give os ideer til at ændre vores levemåde
i en mere sund og nyttig retning.

Regler for at kunne deltage i konkurrencen:

Indsend op til 5 billeder pr. deltager med én
titel for hvert billede. Billederne må gerne være
et forløb (en sekvens) eller udgøre en kollage.

Billederne skal være taget inden for de seneste to år.
Formatet: 10-12 MP således, at de kan forstørres.
Fotograferne/deltagerne giver Frilandsmuseet
Hjerl Hede ret til at bruge billederne i
markedsføring og formidling. Billederne fremsendes
digitalt til Hjerl Hedes Venner
hjerlhedesvenner@gmail.com
De udvalgte billeder udstilles særskilt i Frilandsmuseet
Hjerl Hedes udstillingsrum i Visitorcenteret.

Præmier:
Førstepræmien er et gavekort på en middag for
to på Sevel Kro.

Alle udvalgte deltagere får et års medlemskab
af Hjerl Hedes Venner.
Alle udvalgte deltagere får deres billeder, som
bliver udprintet til udstillingen, retur ved
udstillingens afslutning.

Dommerpanelet er sammensat af repræsentanter
for museet, pressen og personer med særlige
kompetencer inden for fotofaget og det
omhandlede tema:

Per Andersen, fotograf og underviser i grafisk
design, Krabbesholm Højskole
2 faglærer fra Medieskolen Viborg
Jens Ardal, kunstner og lærer
Kira Klinkby, Museumsinspektør, Frilandsmuseet
Hjerl Hede
Helle Mehl, formand for Hjerl Hedes Venner

Tidsramme:
Sidste frist for indlevering af fotos: 1. marts 2023.
Billederne sendes i digital form som JPEG,
til Hjerl Hedes Venner pr. e-mail: hjerlhedesvenner@gmail.com
Åbning af udstillingen med fernisering og kåring af bedste foto:
den 1. maj 2023.

Udstillingen vil kunne ses på Frilandsmuseet Hjerl Hede
frem til og med uge 42 i 2023.

Sponsorer for udstillingen:
Hjerl Hedes Venner
Ringkøbing Landbobank

Køb billet