FUGLENES DAG 

Traditionen tro, afholder Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes dag i 2021.

Lokalt har der været tradition for at DOF laver guidede ture på Hjerl Hede i forbindelse med Fuglenes Dag.
Det sker i år søndag den 30. maj kl. 7.00 - ca. 9.00, hvor en gruppe af lokale ornitologer står klar til at vise
rundt og fortælle. Hjerl Hede giver fri adgang denne morgen.

I et fugleperspektiv er Hjerl Hede ganske unik. Området består, foruden af hede, af dyrkede marker,
løv- og granskove, en mose samt den nærliggende Flynder Sø. Landsbyens bygninger består af gamle
materialer og opført efter gammel byggeskik. Det betyder mulighed for langt flere ynglesteder for fuglene
end i forbindelse med nutidigt byggeri. Som eksempel kan nævnes bindingsværkets mange knasthuller.
Disse er musvitter og blåmejser meget glade for til redebrug.
For fugleinteresserede er Hjerl Hede og nærmeste omegn således  en lille ornitologisk perle.

Interesserede kan møde op søndag den 30. maj kl. 7.00 ved Hjerl Hedes hovedindgang.
Er vejret til det, så tag en kande kaffe eller te med. Så kan man afslutte turen med en god fuglesnak.

De til enhver tid gældende Covid19-regler skal overholdes. Derfor opfordres til, at man selv medbringer
kikkerter - man låner kun af nær familie eller "boble"!

DATO:             30. Maj

TID:                 7.00- ca. 9.00

MØDESTED: Hjerl Hede foran Visitorcenteret (indgang)

Turleder og koordinator for arrangementet: Poul Krag, tlf. 2236 0236

PRIS:                Gratis - Tilmelding ikke nødvendig