Undervisningsmaterialer 

Følgende undervisningsmaterialer kan downloades nederst på siden:
 

Kom selv ud i alle fag
Materialer til forløbene "Kom selv ud i alle fag"


Mosebrug, tørvegravning og tørveindustri 
Hæftet giver en oversigt over tørvegravningens historie med beskrivelse af de vigtigste måder at grave tørv på.
Derudover indeholder hæftet en del kildemateriale, illustreret med tegninger og gamle fotos. 
 

Kvostedhuset - en udflyttergård
Et emnehæfte med omfattende kildematerialer og opgaver.
Se desuden e-læringssitet www.kvostedgaarden.dk


Gårdens dyr
Et emnehæfte med letlæselig tekst, der fortæller om gården og husdyrene i begyndelsen af 1800-tallet.
hæftet er forsynet med tegninger til farvelægning. 
 

Stenalder
Enmehæfte om bondestenalderen med letlæselig tekst samt arbejdsark, der fortæller om dagliglivet.
(Der er ingen opgaver med i dette hæfte) 

Dragens historie
Et emnehæfte med letlæselig tekst. Forsynet med tegninger til farvelægning.

 

Kvostedgården
Det er gratis at gå på opdagelse i Kvostedgårdens historie via spil, film og lyd på:
www.kvostedgaarden.dk

 

Fra får til tællelys 
Et rigt illustreret emnehæfte med letlæselig tekst om, hvad tælle er og
hvordan man lavede lys i gamle dage.

 

Heden
Et emnehæfte om landskabet omkring Flyndersø, jordbunden og planterne, hedens dyr og mennesket på heden.
Hæftet er dels forsynet med praktiske opgaver på heden (jordbund, planter,dyr), dels med opgaver til
hedebondens Peder Knudsens dagbog (især de ældste elever).

 

Gamle lege
En lille folder der beskriver, hvad børn legede i gamle dage.

 

På egen hånd i museet
En folder med små opgaver til en tur rundt i museet på egen hånd.

 

Materialer er klar til download her: